รับปรึกษา ออกแบบ ระบบเสียงตามสาย ระบบเสียงไร้สาย สำหรับชุมชนหมู่บ้าน เทศบาล อบต. โรงเรียน โรงงาน โรงพยาบาล และหน่วยงานทั่วไป รับติดตั้ง ปรับปรุง ซ่อมแซม ทั่วประเทศ ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก ภาคใต้

โทร 0863175577 /0896080077